کربنات 1500

کربنات 1500 بر خلاف کربنات کلسیم ساده، در آب حل نمی شود. ماهیت آبدوست انواع کربنات کلسیم معدنی ساده از یک طرف و عدم امتزاج پذیری آن با پلیمرها از طرف دیگر بوده موجب مجدودیت قابل توجهی کارایی کربنات کلسیم در مصارف صنعتی شده است.

قیمت کربنات کلسیم با توجه به اندازه و سایز آن ها تعیین می شود. هر چه اندازه ذرات ریزتر باشد محصول کمتری در زمان طولانی تر قابل تولید است. بنابراین هزینه های تولید افزایش می یابد. برای نمونه قیمت هر تن کربنات کلسیم مش 3500 از قیمت هر تن کربنات کلسیم مش 800 گران تر است. زیرا به ازای یک تن کربنات کلسیم مش 800 مقدار بسیار کمتری از کربنات کلسیم مش 3500 با هزینه های بیشتر قابل تولید است.

برای سفارش محصول کربنات 1500 می توانید با شماره 0214393000 تماس حاصل فرمایید.

 

×